Tipy a triky pro EeePC 901 a spol.

Před pár dny jsem zde na blogu psal, že jsem se stal spokojeným majitelem mini notebooku Asus EeePC 901. Každý majitel takového malého pomocníka jistě řeší mnoho otázek, týkajících se různých optimalizací takového počítače, úspory místa na disku, atd. Ani já nejsem výjimkou a proto jsem se dnes rozhodl poradit vám všem – majitelům EeePC 901 a jemu podobných zařízení -, jak svůj nový malý počítač využít co nejefektivněji a jak jej co nejlépe optimalizovat. Jen bych rád upozornil, že se věnuji zařízením vybavených operačním systémem Windows.

Spolu s EeePC 901 je dodáváno v celku zajímavé softwarové vybavení, které pro běžnou práci dostačuje, takže mnozí uživatelé možná ani nebudou muset instalovat mnoho nových aplikací. V Éčku" naleznete balík programů Windows Live, StarOffice 8 a rovněž i balík aplikací pro domácí používání v podobě Microsoft Works. Dále je zde přítomen prohlížeč PowerPoint prezentací, Skype, nebo Adobe Reader 8. Pohodlně tak můžete již ve výchozím stavu přistupovat k internetu, editovat dokumenty, prohlížet PDF, spravovat obrázky, blogovat, odesílat a přijímat e-maily, nebo telefonovat přes internet. Snad jen IE6 bych hned po připojení k internetu nahradil prohlížečem IE7, nebo jiným vaším oblíbeným.

Ne všem ale bude výchozí software vyhovovat, případně dostačovat a tak na řadu přijdou instalace dalšího softwaru, nebo náhrada toho stávajícího. Poté se ale brzy můžete dostat do problémů spojených s relativně malým datovým úložištěm v EeePC.

EeePC 901: Tělem malé, ale jinak velmi schopné zařízení

EeePC 901: Tělem malé, ale jinak velmi schopné zařízení

Šetříme místem

Asi nejpalčivějším problémem při používání EeePC 901 a ostatních podobných zařízení je právě nedostatek místa na disku. Pokud by v Éčku" byl jediný disk, nebyl by tento problém tak palčivý, ovšem v tomto počítači je pro systémový disk s Windows XP vyhrazen oddíl o velikosti 4GB, což opravdu není příliš. U Windows verze EeePC 901 mu sekunduje druhý a mírně pomalejší disk o velikosti 8GB. Oba disky jsou tzv. SSD disky postavené na flash paměti, ovšem ty v Eee nepatří mezi ty z nejrychlejších. Celkový prostor 12GB lze rozšířit pomocí SD karty, které jsou dnes dostupné až v kapacitách 32GB. Využití karty ale není tak snadné, jak by se mohlo zdát. EeePC totiž nedisponuje dvěma čtečkami karet, jako např. Acer Aspire One, tudíž nelze mít jednu připojenou trvale. Chcete-li tedy využívat čtečku pro více různých karet, pak nelze využít jednu kartu např. pro instalaci programů, atd. I když…

Existuje několik triků, s jejichž pomocí můžete místo na discích využít mnohem efektivněji, než jak je v základu nastaveno. Při prvním spuštění máte sice na disku C volné ještě cca. dva gigabajty místa, ovšem po nainstalování dostupných aktualizací zahrnujících i aktuální Media Player 11, IE7, .NET Frameworky, atd. Se dostupné místo znatelně sníží. Pakliže víte, že nainstalované záplaty nebudete odinstalovávat, můžete si pomoci smazáním jejich odinstalačních souborů. Ty jsou standardně schovány ve složce C:\\WINDOWS\\ ve skrytých složkách pojmenovaných $NtUninstallKB*$, kde * zastupuje číslo zvolené záplaty v KB databázi. Tyto složky můžete vymazat, ale zvolené záplaty již nepůjde odinstalovat. Stejně tak je možné vymazat např. obsah složky Installer umístěné rovněž v systémové složce na disku C, ovšem poté nepůjdou odinstalovat ani aplikace instalované z MSI balíčků, které si zde uchovávají své instalátory sloužící k reinstalaci, nebo odebrání aplikace. Pokud se rozhodnete promazat i tuto složku, pak doporučuji použít k tomuto účelu vytvořenou utilitu přímo od Microsoftu.

Jako účinější řešení pro úsporu místa se jeví využití NTFS komprese. Souborový systém NTFS podporuje transparentní kompresi, která dokáže ušetřit mnoho desítek i stovek MB (záleží na velikosti disku). Některé soubory – např. již zmíněné odinstalační složky – tuto kompresi již využívají, ale pro úsporu co nejvíce místa na disku C doporučuji komprimovat celou jednotku. Toho lze docílit velmi snadno. V okně Tento počítač kliknete pravým tlačítkem na disk C a z kontextového menu vyberete položku Vlastnosti. V dialogovém okn které se otevře pak již jen zaškrtněte volbu Komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku a potvrďte – OK. Budete-li dotázáni co vše se má komprimovat, tak zvolte tuto složku, všechny podsložky a soubory. Po několika minutách bude jednotka zkomprimována a vy si můžete ověřit, kolik volného místa vám na disku opět přibude.

Dalším z postupů, jak šetřit místo je zakázání, nebo omezení funkce Obnovení systému. Té je ve výchozím nastavení přiřazeno až 12% diskové kapacity, což na 4GB velkém disku činí téměř půl gigabajtu, který po několika dnech z disku nenávratně" zmizí. Řešení je ale opět velmi jednoduché. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na ikonu Tento počítač a zvolte Vlastnosti. Přepněte se na kartu Obnovení systému a zde můžete nastavit procentuální velikost u všech jednotek na co nejnižší hodnoty. Pro disk D zde můžete sledováni tímto nástrojem klidně i vypnout a pakliže se na to cítíte a věříte, že zmíněnou funkci nebudete nikdy potřebovat, pak lze Obnovení systému vypnout zcela.

Dalším doporučením může být též nezapínání podpory režimu spánku. Start systému je rychlý i bez tohoto režimu a v klasickém úsporném režimu vydrží systém rovněž dlouho. Raději tedy svá data pravidelně ukládejte a používejte úsporný režim. Zapnutím podpory režimu spánku se totiž v případě EeePC 901 připravíte o rovný 1GB místa na disku C, který nahradí skrytý systémový soubor hiberfil.sys do nějž se při uspání ukládá obsah celé paměti.

Pokud se instalace aplikací týká, tak instalujte pokud možno na disk D. Na disku D je vytvořena složka Program Files, kam je již od výrobce předinstalováno několik aplikací, včetně např. již zmiňovaného balíku StarOffice 8. Pokud tedy instalujete nové programy, hlídejte si, aby jste je instalovali právě do D:\\Program Files\\ a nikoliv na disk C, kam se většina aplikací pokouší ve výchozím nastavení instalovat. Disk C si ponechejte jen pro nejdůležitější systémové programy a aktualizace a instalujte s rozmyslem. Rovněž balík StarOffice 8 doporučuji nahradit příbuzným, avšak novějším a na místo značně skromnějším, balíkem OpenOffice.org v aktuální třetí verzi. Při instalaci si zvolte Vlastní a samozřejmě opět zvolte instalaci na disk D. Pokud tedy nebudete StarOffice, případně MS Works používat, doporučuji jejich odinstalaci s pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech – uvolníte tak cca. 1GB místa na disku D.

EeePC 901: Srovnání velikosti s mým desktopem

EeePC 901: Srovnání velikosti s mým desktopem

Dalším krokem je přesměrování složek Dokumenty a Plocha ze svého uživatels
kého profilu rovněž na disk D. Na disku D si vytvořte novou složku – např. Users a v ní složku pojmenovanou stejně jako vaše uživatelská složka v C:\\Documents and Settings\\, tedy nejspíše dle vašeho přihlašovacího jména. V této složce pak vytvořte novou složku Dokumenty. Na ploše nyní klikněte na složku Dokumenty pravým tlačítkem, zvolte Vlastnosti a na kartě Cíl zvolte možnost Přesunout. V dialogovém okně poté zvolte nové umístění – to jež jste předtím vytvořili na disku D -, tedy např. D:\\Users\\Vase_jmeno\\Dokumenty. Potvrďte a kladně odpovězte rovněž na otázku týkající se přesunutí všech dokumentů z aktuálního umístění do nového umístění. Od této chvíle již bude složka Dokumenty směřovat na disk D a cokoliv do ní uložíte se bude ukládat na prostornějším disku D.

Pokud máte ve zvyku stahovat na Plochu soubory z internetu, či mít na Ploše rozdělanou práci, pak je vhodné přesměrovat na disk D i vaši Plochu. Opět toho lze docílit velmi jednoduše. V Průzkumníku si otevřete cestu C:\\Documents and Settings\\Vase_jmeno\\. Klikněte na složku Plocha a v panelu úloh zvolte Přesunout. V dialogovém okně pak vyberte cestu do složky na disku D – v našem případě tedy D:\\Users\\Vase_jmeno\\ a potvrďte. Tím dojde k přesměrování složky Plocha na druhý disk a nebudete tak tolik limitováni volným místem na disku C. Je však třeba toto dělat v klasickém Windows Shellu, tj. v Exploreru (Průzkumníku). Pokud byste složku přesouvali v jiném programu, nedojde k automatickému přesměrování odkazů na umístění složky Plocha v registru Windows.

Spolu s EeePC je dodáván nový E-mailový klient Microsoftu známý jako Windows Live Mail. Jde o klienta velmi kvalitního, v mnoha věcech dalece přesahujícího původního klienta Outlook Express. Pokud tedy nebudete instalovat jiného klienta a rozhodnete se využívat integrovaného softwaru, pak vám doporučuji si nastavit právě Windows Live Mail jako výchozího klienta. I zde ovšem vyvstane problém s úložištěm. E-mailové zprávy mohou obsahovat různé přílohy a jelikož si je klient stahuje na disk, pak brzy zjistíte, že vám na disku C opět dochází místo. Původní umístění úložiště pro vaše e-mailové zprávy, kontakty, atd. se totiž nachází ve složce C:\\Documents and Settings\\Vase_jmeno\\Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\Windows Live Mail. Naštěstí lze toto úložiště změnit jednoduchou cestou přímo v programu. Nejprve si ale vytvořte novou složku na disku D, do níž budete chtít e-maily přesměrovat. Asi nejlepší volbou bude vytvoření složky Mail v již předem vytvořené cestě D:\\Users\\Vase_jmeno\\. Poté spusťte Windows Live Mail a stiskněte klávesu Alt. Tím se zobrazí menu aplikace. Jděte do menu Nástroje, zvolte Možnosti a přesuňte se na kartu Upřesnit. Zde klikněte na tlačítko pojmenované Údržba. Zobrazí se okno, kde krom jiných voleb naleznete též tlačítko Složka úložiště. Po kliknutí na něj se otevře malé okno v němž máte možnost Změnit cestu k úložišti. Vyberte tedy volbu Změnit a zadejte novou cestu – v našem případě D:\\Users\\Vase_jmeno\\Mail\\. Vše potvrďte. Program vám vypíše, že ke změně úložiště dojde po restartu aplikace. Ukončete tedy Windows Live Mail a počkejte, dokud neskončí proces kopírování souborů ze stávajícího úložiště do nového umístění. Poté můžete aplikaci opět spustit – nové maily a kontakty se od nynějška budou ukládat na disk D do vámi vytvořené složky.

Nyní je ještě třeba smazat staré úložiště, aby došlo k uvolnění místa na disku C. Jděte do C:\\Documents and Settings\\Vase_jmeno\\Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\ a smažte zde složku Windows Live Mail. Složka Local Settings je ve výchozím nastavení skrytá, takže pokud ji budete chtít zobrazit, povolte si nejprve zobrazení skrytých souborů a složek v Možnostech složky v Ovládacích panelech.

Chcete-li ušetřit místo na obou discích, pak je vhodné zmenšit prostor vyhrazený pro Koš. Vámi smazané soubory se totiž nemažou ihned, ale jsou zkopírovány do složky Koš, odkud je můžete v případě potřeby obnovit. Velikost Koše je ale ve výchozím nastavení nastavena až na 10% kapacity disku, takže nebudete-li koš pravidelně mazat, bude se vám brzy nedostávat místa na disku. Jak tedy snížit velikost prostoru vyhrazenou koši? Opět velmi jednoduše.

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Koše na ploše a zvolte Vlastnosti. Zobrazí se vám konfigurační možnosti. Nyní zvolte možnost Konfigurovat jednotky nezávisle a přesuňte se na Kartu disku C, kde velikost vyhrazeného prostoru snižte dle požadavků. Totéž proveďte na kartě disku D. Já osobně jsem pro obě umístění zvolil velikost 1% z kapacity disku. Máte též možnost zvolit možnost nepoužívat koš a vše automaticky mazat, ale kolikrát se vám již stalo, že jste něco smazali omylem, nebo přehmatem na touchpadu? Proto je dobré si funkci Koše ponechat zapnutou, aby se soubory daly v případě potřeby ještě snadno obnovit. Pokud budete chtít nějaký soubor opravdu uvědoměle smazat bez možnosti návratu, pak používejte klávesovou zkratku Shift+Del nad označeným souborem. Tím docílíte okamžitého smazání bez přesouvání do koše (po potvrzení, že tak opravdu chcete učinit).

Rovněž vyrovnávací paměť internetového prohlížeče je žroutem diskové kapacity. V Internet Exploreru lze nastavit 8 – 1024MB prostoru vyhrazenému pro mezipaměť prohlížeče. V IE7 je na Asus EeePC 901 standardně vyhrazeno 119MB. Pokud vám to přijde moc, můžete tuto hodnotu snížit. Doporučuji ale ponechat alespoň prostor mezi 50 – 100MB prostoru, protože jinak se může zpomalit načítání vašich oblíbených stránek a zvýšit objem dat přenášených přes síť při procházení webových stránek. Podobná nastavení lze udělat i ve všech ostatních prohlížečích. V Internet Exploreru najdete toto nastavení v Možnostech Internetu na kartě Obecné. V sekci Historie vyberte Nastavení a v otevřeném okně zvolte příslušnou velikost mezipaměti. V témže dialogu máte i možnost přesunout tuto složku na jiný disk. Postup je opět stejný, jako u výše uváděných, tj. vytvoření složky na disku D a následné vybrání této složky v dialogu pro přesunutí složky. Doporučuji opět vytvořit složku v cestě D:\\Users\\Vase_jmeno\\ a pojmenovat ji můžete třeba iCache, jako internetová cache ;).

EeePC 901: Ideální společník do restaurace

EeePC 901: Ideální společník do restaurace

Přenosné aplikace, tipy a triky

Jednu věc mohu opravdu doporučit – používejte paměťovou kartu! Již výše jsem psal, že kapacitu prostoru lze rozšířit kartou SD, avšak není vhodné přímo na kartu instalovat aplikace, protože pokud budete potřebovat kartu vyjmout a vložit jinou, např. z digitálního fotoaparátu, tak se můžete dočkat chybových hlášení, nebo minimálně nedostupnosti vámi instalovaných aplikací. Přesto existuje jednoduché řešení, jak mít na kartě velké množství populárních aplikací dostupných snadno v menu Start a přitom se nepřipravit a o možnost vyjímání karty v případě potřeby. Oním řešením je používání tzv. portable, neboli přenosných, aplikací, které není třeba instalovat.

Na internetu lze nalézt mnoho stránek věnujících se přenositelným aplikacím. Jejich obvyklé využití je jejich umístění na USB disk, ale velmi dobře poslouží i majitelům mini notebooků s malou diskovou kapacitou. Celé balíčky aplikací, nebo i jednotlivé aplikace umístěte na paměťovou kartu, např. do cesty E:\\Program Files\\ a poté
k nim vytvořte zástupce v menu Start. Nad spustitelnými soubory aplikací využijte pravého tlačítka a z kontextového menu zvolte Odeslat a vyberte Plocha – Vytvořit zástupce. Poté se přesuňte do složky C:\\Documents and Settings\\All Users\\Nabídka Start\\Programy\\ a vytvořte zde novou složku Portable (nebo třeba Přenosné aplikace). Do ní přemístěte na ploše vytvořené zástupce aplikací umístěných na SD kartě.

Od této chvíle můžete přistupovat k aplikacím na kartě klasickou cestou z menu Start – Všechny programy – Portable. Na kartu ovšem umístěte jen takové přenosné aplikace, které nebudete potřebovat při případném vyjmutí karty.

Existují ale i další postupy, jak si zpříjemnit práci na UMPC s Windows XP. Některé s tipů a triků pro vylepšení a modernizaci" Windows XP naleznete zde na blogu ve starším seriálu Windows XP 2008 Refresh. Osobně bych doporučil např. instalaci programu Launchy, který vám velice usnadní spouštění aplikací, bez toho, abyste dané aplikace složitě" vyhledávali ve Start Menu. Po instalaci tohoto programu budete moci aplikace spouštět stejně snadno, jako např. ve Windows Vista, tj. přes klávesovou zkratku a psaním jména aplikace do vyhledávacího políčka. Další z triků pro Windows XP naleznete ve výše zmíněném seriálu.

Zabezpečení

Za sebe bych určitě doporučil nepoužívání účtu Správce počítače. S netbookem" se pohybujete po různých neověřených sítích a nikdy nemůžete vědět, kde číhá nějaká hrozba. Pokud budete pracovat s nejvyššími právy v systému, pak je spíše jen otázkou času, kdy někde narazíte na bezpečnostní riziko, či zákeřný software v podobě viru, či jiného malware. Po nainstalování všech potřebných aplikací, včetně nějakého antiviru – osobně používám Avast – doporučuji transformovat svůj uživatelský profil na profil se základním oprávněním. Na mini notebooku ostatně zřejmě stejně nebudete provozovat takové aplikace, u nichž byste s tím mohli zaznamenat problém. Jak ale změnit svůj stávající uživatelský účet, když běžnou cestou v Ovládacích panelech to nejde? Jednoduše s pomocí skrytého ovládacího panelu ;). Nejprve ale doporučuji pomocí tradičního panelu Uživatelské účty vytvořit pro svůj stávající uživatelský účet heslo, které bude nutno zadat při spuštění počítače pro přihlášení.

Poté jděte do Start Menu a vyberte položku Spustit. Do příkazového řádku zadejte příkaz control userpasswords2 a potvrďte. Otevře se vám okno v němž máte možnost změnit nastavení pro jednotlivé uživatelské účty. Vyberte ten svůj a zvolte Vlastnosti. V otevřeném okně vyberte záložku Členství ve skupinách a zaškrtněte Uživatel s omezeným oprávněním. Vše potvrďte a odhlaste se. Na uvítací obrazovce nyní uvidíte dva uživatelské účty – ten váš a účet uživatele Administrator. Klikněte na Administrátorský účet a přihlaste se – zatím je účet bez hesla. V Administrátorském profilu jděte do klasických Ovladacích panelů, zvolte Uživatelské účty, vyberte účet Administrator a zadejte Vytvořit/změnit heslo. Jako nové heslo doporučuji zadat to stejné, které jste již před tím vytvořili pro svůj běžný uživatelský účet. Potvrďte a odhlaste se.

Pro všechnu běžnou práci se nyní můžete standardně přihlašovat na svůj běžný uživatelský účet, který je snížením potřebných oprávnění mnohem lépe zajištěn proti vnějšímu napadení virem, či malwarem. Jen na administrátorské úkony, jako je např. kontrola aktualizací na Windows Update, se přihlašujte jako Administrator. Ani to však nemusíte dělat často, jelikož mnoho úkonů správy můžete provádět i ve svém klasickém uživatelském účtu s pomocí funkce Spustit jako. Budete-li např. chtít změnit nějaké globální nastavení týkající se celého počítače v Ovládacích panelech, jednoduše klikněte na ikonu daného panelu pravým tlačítkem myši při současně stisknuté klávese Shift. V kontextovém menu se vám zobrazí položka Spustit jako, kterou vyberete a v následně otevřeném okně zvolíte možnost Následující uživatel. Přednastavený bude právě Administrátor. Zadáte tedy své heslo (pro oba účty jsme přeci vytvořili stejné) a potvrdíte. Daný ovládací panel (či aplikace) poběží od této chvíle s vyššími oprávněními.¨

EeePC 901: Nenechte si jej odnést s půllitrem :)

EeePC 901: Nenechte si jej odnést s půllitrem :)

Pokud jde o funkci firewallu, tak ten je již ve Windows XP integrován a od verze SP2 již tradičně i přímo zapnut, takže jej není třeba řešit samostatně. Lze sice instalovat i samostatné a lepší produkty, ale myslím, že není třeba zatěžovat systém dalším softwarem pracujícím na pozadí, jelikož integrovaný firewall je ve spojení s používáním standardního uživatelského profilu dostatečným řešením. Zde si tedy lze vystačit s prostředky Windows.

Podobné řešení, tj. doporučení neinstalovat další software, se týká i antispyware programů. Mohli bychom sice uvažovat např. o nasazení Windows Defenderu, nebo jiného programu, ale rezidentní ochrana daného programu by opět zbytečně zatěžovala systémové zdroje a negativně tak ovlivňovala i výdrž na akumulátor. Navíc je využití podobného softwaru na netbooku" diskutabilní.

U UMPC lze očekávat využívání relativně úzkého okruhu aplikací, takže používáme-li ověřené aplikace z ověřeného zdroje, pak je riziko zavlečení spywaru nízké. Ve spojení s výše uvedeným, tj. prací s omezeným oprávněním a používáním firewallu toto riziko dále klesá. Navíc mnohé antivirové nástroje (např. mnou používaný Avast) již obsahují i základní antispywarové moduly, takže instalace dalšího řešení není třeba. Pokud už bychom opravdu chtěli jednou za čas systém nějakým specializovaným nástrojem prověřit, pak doporučuji instalaci free verze programu Ad-Aware, který umožňuje aktualizaci a prověření systému jen na vyžádání a nezatěžuje systém rezidentní ochranou.

Závěr

Věřím, že pro vás bude tato porce tipů, triků a rad užitečná a že vám dále zpříjemní využívání vašeho netbooku" kdekoliv jej budete mít při ruce.

Osobně si svoji volbu v podobě EeePC 901 mohu jen chválit. Před pár dny jsem s kamarádem navštívil naši oblíbenou restauraci a zatímco jeho klasický notebook se zde odporoučí" po cca. dvou hodinách, můj nový pomocník pracoval v pohodě asi čtyři hodiny a poté ještě doma další tři a půl, než bylo potřeba znovu nabít akumulátor. Ostatně celý tento článek vznikal právě na tomto Éčku" a minimálně z poloviny právě v naší oblíbené restauraci :).

Komentáře

Sdílet článek

9 komentářů u „Tipy a triky pro EeePC 901 a spol.

 1. Row

  Pekne.Jeste jsem si upravil \“Promenne prostredi\“ TEMP a TMP ve \“Vlastnostech sytemu\“ take na disk D. Zde snad bude vznikajicimu balastu lepe ;o)

 2. Přemek V.

  Díky za tipDíky za užitečný tip, který bude jistě přínosný i ostatním čtenářům. Přesměrování různých \“tempů\“ může disku C také ulehčit.

 3. Pavel

  Eee je opravdu podařený kousek!Díky za článek! Opravdu pěkně shrnuté rady k tomuhle prckovi. Osobně doporučuji nainstalovat si podporu Elantech Smart-Pad, která docela zpříjemní práci (hlavně posun v okně). Avast jsem nahrail po čase Nodem a je to k lepšímu. Jinak každému po vlastních více než půlročních zkušeností, mohu tento mini-noťas doporučit. Jistě musíte připustit pár kompromisů, ale vše je otázka toho, co od zařízení chcete. Sám mám verzi s SSD diskem, známý si koupil s HDD. Nelituji svoji volby, můj nabíhá o poznání rychleji a také na spotřebě je to znát. S uplatněnými radami na úsporu místa, není malé céčko ani po této době používání podstatný problém. Největší výhrady bych měl ke klávesnici, která začíná projevovat různé choroby především zdvojování písmenek. Jinak na druhou stranu musím pochválit především uspávání NB a podporu BT. Ani jednou se mi nestalo že by měl při probouzení problém a rychlost náběhu – super, což platí i pro BT. Pokud to srovnávám s mým služebním NB HP s Vistami za cenu více než 4 násobku prcka, kterému dělá například probouzení neskutečné potíže (Visty!), je to fakt maximum užitných vlastností za minimum peněz.

 4. matqo11

  eeePC otevira brany neceho novyhoeee si ziskalo svoju priazen ja vlastnim prvy model 701 pearl 4g a priznam sa ze 8hod vydrz baterie a 16gb sd-hc karta my zabespecuju plinuli chod linuxu ubuntu beril a windowsu xp po pouziti sd karty nemam problem s pametou zblaznil som sa do tohto maleho zazraku beriem ho vsade moja priaelka ziarli natolko ze si kupila vlastne vyuzivame moznost ukladania dat na internet kazdy majtel eee ma moznost ulozit si na autorizovanej stranke 30gb udajou myslim ze asus tymto vybabrava s konkurenciou celkom chvalitebne

 5. Dadu

  PERFEKTNÍAhoj,jsem moc ráda,že jsem natrefila na Vaše stránky.I takový bábě jako jsem já(57)Vaše rady pomáhají,je to vysvětlený perfektně,moc děkuji:———-))dadu

 6. ss

  TEMP[1] nemoch by mi nekdo prosim napsat, jak presne se k tomu dostanu, abych hodil TEMP na Dcko? diiky

 7. Přemek V.

  Re: Temp[7] Není to nic složitého. Na disku D si vytvoř složku TEMP, tedy D:\\TEMP. Poté klikni pravým tlačítkem myši na Tento počítač a vyber Vlastnosti. Najdi položku Proměnné prostředí a zde otevři položky TEMP a TMP a nastav jim novou cestu zadáním D:\\TEMP. Potvrď a restartuj PC. Toť vše ;).

 8. zdenek silhan

  Temp presměrovat hned do košepokud chcete setrit mistem tak bych temp jak ve slozce Windows tak ve skryte slozce /Document and Seting/vase_jmeno/.LocalSeting/TEMP mozna je zapis nespravne ta tecka znaci ze se jedna o skrytou slozku, presmeroval pres registr systemu rovnou do kose po kazdem vysipani kose by se vam mohly automaticky vycistit i tempy ne. Wokna opostim uz mam jen linux je fajn se porad neco ucit :-) nebylo by vubec odveci po ciste instalaci zalohovat registry po te provect pozadovane zmeny i pripadne presmerovani nezadoucich Tmp adresaru do kose a opet ulozit registry pak napriklad pres PSPAD vyeditovat a porovnat zmeny v obouch ulozenych reg souborech a zmeny ulozit jako soubor reg a nekam to upnout po nainstalovani noveho systemu staci stahnout soubor a zpustit zmeny se projevi po restartu musi se vam objevit hlaseni ze registr byl zmenen ;-) amate to dokonaly asi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..